බළන්ගොඩ වෙබ් ගුවන් විදුලිය අසන්න

25 10 2010

බළන්ගොඩ ‍වෙබ් ගුවන්විදුලියේ පර්යේෂණ විකාශනය වෙත ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු

මෙම පර්යේෂණ විකාශනය සෑම සතියේ දිනකම ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් පෙ.ව.10.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා පමණක් විකාශන කටයුතු සිදුවන බැව් කරුණාවෙන් සලකන්න.

Stream status

LISTEN HERE

Listen with Winamp/iTunes

Listen with Windows Media Player

Advertisements

Actions

Information

2 responses

25 10 2010
Urban Council of Kegalle

Great Work…. We are hoping to see more progress in your new Radio Channel… keep up Good Work… Wish U all the Very Best in your future activities….

26 10 2010
Gowry Wijethunge

well done. happy to see such thing from Balangoda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: